contents title

Wednesday, November 20  / Thursday, November 21  / Friday, November 22

Wednesday, November 20

10:10-10:55
Measurement Techniques, Imaging, Nondestructive Evaluation 1
Chair: Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
1J2-1*
Takahiro Motegi, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
1J2-2*
Tomohiro Shagawa, Keisuke Tsurimoto, Fumihito Kato, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
1J2-3*
Hisato Yamada1†, Kenji Ikushima1, Junichi Yotsuji2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2JFE Steel Corp.)
PAGEUP
11:05-11:50
Measurement Techniques, Imaging, Nondestructive Evaluation 2
Chair: Tsuyoshi Mihara (Toyama Univ.)
1J2-4
Koichiro Kawashima1,2†, Takumi Aida3 (1Ultrasonic Materials Diagnosis Lab.; 2Nagoya Industrial Sci. Res. Inst.; 3Insight)
1J2-5*
Shun Mikami, Yuusuke Tanaka, Katsumi Ohira, Yukio Ogura (Japan Probe)
1J2-6
Akira Yamada1†, Yoshio Udagawa2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2Imaging Supersonic Lab.)
PAGEUP
11:50-12:40
Invited Talk 1
Chair: Nobuki Kudo (Hokkaido Univ.)
1I-1
Tsuyoshi Shiina (Kyoto Univ.)
PAGEUP
14:00-16:00
Poster Session
Chair: Shoji Kakio (Univ. of Yamanashi)
1P1-1*
Takashi Arima, Shigeru Taniguchi, Masaru Sugiyama (Nagoya Inst. of Tech.)
1P1-2
Takashi Yasui1†, Koji Hasegawa2, Koichi Hirayama1 (1Kitami Inst. of Tech.; 2Muroran Inst. of Tech.)
1P1-3
Yutaka Doshida1†, Tomohiro Harada1, Hiroyuki Shimizu1, Sumiaki Kishimoto1, Youichi Mizuno1, Satoshi Tanaka2, Hideki Tamura3 (1Taiyo Yuden; 2Nagaoka Univ. of Tech.; 3Tohoku Inst. of Tech.)
1P1-4*
Haruki Takayama, Tomohiko Shibata, Yuto Kuroda, Shota Koda, Seiji Kojima (Univ. of Tsukuba)
1P1-5*
Shun Endo, Hajime Nagata, Tadashi Takenaka (Tokyo Univ. of Sci.)
1P1-6
Shinobu Sugasawa, Takahiro Ando, Shigeru Akiyama, Toshiaki Iwata (Natl. Maritime Res. Inst.)
1P1-7*
Shota Fujimoto, Takao Namihira, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
1P1-8*
Kohei Suzuki1†, Kazuya Matsumoto1, J. Dec2, T. Łukasiewicz3, W. Kleemann4, Seiji Kojima1 (1Univ. of Tsukuba; 2Univ. of Silesia; 3Inst. of Electronic Materials Tech.; 4Duisburg-Essen Univ.)
1P1-9
Michio Ohki (Natl. Defense Academy)
1P1-10*
Yusuke Inada1†, Takuo Inoue1, Hajime Nagata2, Tadashi Takenaka2, Makiko Kobayashi1 (1Kumamoto Univ.; 2Tokyo Univ. of Sci.)
1P1-11*
Hisashi Miyazaki1†, Jun Morimoto1, Shinya Kato2, Tatsuya Yamazaki3, Ryousuke Ishikawa2, Shinsuke Miyajima3, Makoto Konagai2,3 (1Natl. Defense Academy; 2JST.; 3Tokyo Inst. of Tech.)
1P2-1
Toshiaki Kikuchi1†, Koichi Mizutani2 (1Natl. Defence Academy; 2Univ. of Tsukuba)
1P2-2
Masahiro Yoshioka (AIST)
1P2-3
Takeyoshi Uchida, Tsuneo Kikuchi (AIST)
1P2-4
Takahiro Aoyagi, Marie Nakazawa, Masaya Tabaru, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)
1P2-5*
Takuya Nishioka1†, Yu Teshima1, Takashi Mano2, Ken Sakai2, Takaaki Asada2, Mami Matsukawa1, Tetsuo Ota1, Shizuko Hiryu1 (1Doshisha Univ.; 2Murata Mfg.)
1P2-6
Takao Tsuchiya1†, Shouichi Sugimura1, Kan Okubo2 (1Doshisha Univ.; 2Tokyo Met. Univ.)
1P2-7
Yasushi Ikegami (ITOCHU Techno-Solutions Corp.)
1P2-8
Hiroyuki Masuyama (Toba Natl. Coll. Mar. Tech.)
1P2-9*
Keita Mochizuki1†, Naoki Yamagishi1, Hajime Kobayashi2, Yasuaki Watanabe1 (1Tokyo Met. Univ.; 2Nihon Dempa Kogyo)
1P2-10
Yoshikazu Koike1†, Kei Kikuchi1, Ryo Maeda1, Kazunari Suzuki2 (1Shibaura Inst. of Tech.; 2Kaijo Corp.)
1P2-11*
Takuya Hiraoka1†, Norio Tagawa1, Kan Okubo1, Iwaki Akiyama2 (1Tokyo Met. Univ.; 2Doshisha Univ.)
1P2-12*
Akira Kosugi, Shingo Isobe, Ikuo Ihara, Iwao Matsuya (Nagaoka Univ. of Tech.)
1P2-13*
Hiroki Hamada, Kentaro Noi, Hirotsugu Ogi, Hisashi Yagi, Yuji Goto, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
1P2-14*
Setsu Yamamoto, Jun Semboshi, Takahiro Miura, Makoto Ochiai, Tadahiro Mitsuhashi, Hiroyuki Adachi, Satoshi Yamamoto (Toshiba Corp.)
1P2-15
Tsuyoshi Mihara, Tetsuhiro Asakura, Hatsuzo Tashiro (Univ. of Toyama)
1P2-16
Osami Kobori1†, Yoshio Udagawa2 (1Electron Sci. Inst.; 2Imaging Supersonic Lab.)
1P2-17
Junjie Chang1,2†, Katsumi Ohira1, Yukio Ogura1, Chao Lu2 (1Japan Probe; 2Nanchang Hangkong Univ.)
1P2-18*
Hikaru Kaneshima, Yuta Watanabe, Hideo Nishino (Univ. of Tokushima)
1P2-19
Harumichi Sato, Hisato Ogiso (AIST)
1P2-20
Hideo Nishino1†, Shohei Takamatsu1, Toshihiro Yamamoto2, Takashi Furukawa2 (1Univ. of Tokushima; 2Japan Power Eng. and Inspection Corp.)
1P2-21
Toshihiro Yamamoto1†, Takashi Furukawa1, Hideo Nishino2 (1Japan Power Eng. and Inspection Corp.; 2Univ. of Tokushima)
1P2-22
Mototaka Arakawa1†, Yuji Ohashi1, Kazuo Ishikawa1, Eriko Kobayashi1, Jun-ichi Kushibiki1, Shoji Kakio2, Keiko Hosaka2 (1Tohoku Univ.; 2Univ. of Yamanashi)
1P2-23
Yuji Ohashi1†, Jun-ichi Kushibiki1, Mototaka Arakawa1, Shun-ichi Sasaki2, Mabito Iguchi2 (1Tohoku Univ.; 2Nihon Ceratec)
1P2-24*
Yutaka Ishii, Yuuki Kusanagi, Toshihiro Ohtani (Shonan Inst. of Tech.)
1P2-25*
Yuki Kusanagi, Yutaka Ishii, Toshihiro Ohtani (Shonan Inst. of Tech.)
1P2-26*
Tatsuya Sugiura, Makoto Fukuda, Kazuhiko Imano (Akita Univ.)
1P2-27*
Makoto Fukuda, Taiki Hasebe, Kazuhiko Imano (Akita Univ.)
1P2-28*
Koji Takahashi, Kentaro Jinno, Yoshikazu Ohara, Kazushi Yamanaka (Tohoku Univ.)
1P2-29
Akiyuki Minamide1†, Haruki Fukada2, Atsushi Yamaguchi2, Yoshiaki Tokunaga2 (1Kanazawa Tech. Coll.; 2Kanazawa Inst. of Tech.)
1P2-30*
Kazuki Nakata, Takaharu Kitamura, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
1P2-31*
Ryusuke Miyamoto, Yoko Norose, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki, Tadashi Ebihara (Univ. of Tsukuba)
1P2-32*
Ayumu Osumi, Masakatsu Enomoto, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1P2-33
Masamichi Sakaino1†, Jun Umemoto1, Yusuke Hattori1, Ryu Tateishi1, Shuji Yasuda1, Tsuyoshi Takase1, Kenta Kirimoto2, Yong Sun1 (1Kyushu Inst. of Tech.; 2Kitakyushu Natl. Coll. of Tech.)
1P2-34
Motonobu Tomoda1†, Thomas Dehoux2, Yohei Iwasaki1, Osamu Matsuda1, Vitalyi E. Gusev3, Oliver B. Wright1 (1Hokkaido Univ.; 2Univ. of Bordeaux; 3Univ. of Maine)
1P2-35*
Yutaka Nakagawa1†, Tsuneyoshi Sugimoto1, Motoaki Sano1, Takashi Shirakawa1, Toshiaki Sugihara1, Kaoru Yamagishi1, Motoyoshi Ohaba2, Sakae Shibusawa2 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Univ. of A&T)
1P2-36
Motoaki Sano1†, Yutaka Nakagawa1, Tsuneyoshi Sugimoto1, Takashi Shirakawa1, Toshiaki Sugihara1, Kaoru Yamagishi1, Motoyoshi Ohaba2, Sakae Shibusawa2 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Univ. of A&T)
1P2-37*
Minako Terao, Hiroaki Tanaka, Yoshiaki Tanaka (Yokogawa Electric)
1P2-38*
Shusuke Hashimoto, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
1P2-39
Masanori Yasuda1†, Nami Kurauchi1, Yasuhide Hara1, Miki Nakamura1, Taichi Hirano2, Keiji Sakai2 (1Kyoto Electronics Mfg.; 2Univ. of Tokyo)
1P2-40*
Jun Hoshimiya, Tsutomu Hoshimiya (Tohoku Gakuin Univ.)
1P2-41*
Takeo Sato, Natsuki Tobita, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
1P2-42*
Hiroki Terada, Haiyue Li, Akira Yamada (Tokyo Univ. of A&T)
1P2-43*
Dai Chimura, Ryo Toh, Seiichi Motooka (Chiba Inst. of Tech.)
1P2-44
Hideyuki Nomura, Hideo Adachi, Tomoo Kamakura, Gregory T. Clement (Univ. of Electro-Comm.)
1P2-45
Takashi Mochizuki, Nobuhiro Tsurui, Naoto Hosaka, Ren Koda, Kohji Masuda (Tokyo Univ. of A&T)
1P2-46
Tomohiro Sakata, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
1P2-47
Toru Haremaki, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
1P3-1*
Youngsub Lim1†, Cheeyoung Joh2, Heeseon Seo2, Yongrae Roh1 (1Kyungpook Natl. Univ.; 2Agency for Defense Dev.)
1P3-2
Jeongdong Woo, Yongrae Roh (Kyungpook Natl. Univ.)
1P3-3*
Masafumi Aoyanagi1†, Naoto Wakatsuki1, Koichi Mizutani1, Jun Takarada2 (1Univ. of Tsukuba; 2Tokyo Univ. of Sci.)
1P3-4*
Yonggang Cao1†, Kanglyeol Ha1, Moojoon Kim1, Jungsoon Kim2 (1Pukyong Natl. Univ.; 2Tongmyong Univ.)
1P3-5*
Satomi Ishida1†, Daisuke Kameyama1, Seiya Ozeki1, Makoto Hosaki1, Takahisa Shiraishi2, Hiroshi Funakubo2, Minoru Kurosawa2, Tadashi Yamaguchi3, Mutsuo Ishikawa1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Inst. of Tech.; 3Chiba Univ.)
1P3-6*
Seiya Ozeki1†, Makoto Hosaki1, Daisuke Kameyama1, Satomi Ishida1, Takahisa Shiraishi2, Hiroshi Funakubo2, Minoru Kurosawa2, Mutsuo Ishikawa1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Inst. of Tech.)
1P3-7*
Shinji Takayanagi1†, Takahiko Yanagitani2, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Nagoya Inst. of Tech.)
1P3-8*
Fumiya Matsukura, Shoji Kakio (Univ. of Yamanashi)
1P3-9
Yung-Yu Chen, Yen-Ting Lai, Yan-Ruei Lin (Tatung Univ.)
1P3-10
Mikihiro Goto1,2†, Hiromi Yatsuda1,3, Jun Kondoh2 (1Japan Radio; 2Shizuoka Univ.; 3OJ-Bio)
1P3-11*
Takuya Nozawa, Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
1P3-12*
Kazuya Aoki, Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
1P3-13
Toshihiro Tsuji1†, Satoshi Hagihara1, Toru Oizumi1, Nobuo Takeda1, Tsuneo Ohgi2, Takayuki Yanagisawa2, Shingo Akao2,1, Noritaka Nakaso2, Kazushi Yamanaka1 (1Tohoku Univ.; 2Toppan Printing)
1P3-14
Fumihito Kato, Keisuke Tsurimoto, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
1P3-15*
Yumi Hososyama1†, Koichi Mizutani1, Naoto Wakatsuki1, Yuka Maeda1, Jun Takarada2 (1Univ. of Tsukuba; 2Tokyo Univ. of Sci.)
1P3-16
Sumio Sugawara, Yousuke Satou, Kyouhei Takahashi (Ishinomaki Senshu Univ.)
1P3-17
Keisuke Sugiura, Hideaki Itoh (Shinshu Univ.)
1P3-18
Hideaki Itoh, Naoki Hatakeyama (Shinshu Univ.)
1P3-19
Osamu Kawachi, Akira Moriya, Makoto Inoue (Taiyo Yuden)
1P3-20
Shin-nosuke Suzuki1†, Kazuki Takano1, Manabu Ishihara1, Yukio Kobayashi1, Nagaya Okada2, Kazuto Kobayashi2 (1Oyama Natl. Coll. of Tech.; 2Honda Electronics)
PAGEUP
16:00-16:30
Measurement Techniques, Imaging, Nondestructive Evaluation 3
Chair: Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
1J2-7
Jun-ichi Kushibiki, Mototaka Arakawa, Yuji Ohashi, Kuniko Kawaguchi, Nobuo Takeda (Tohoku Univ.)
1J2-8*
Kazuki Sugita, Tomohisa Norisuye, Hideyuki Nakanishi, Qui Tran-Cong-Miyata (Kyoto Inst. of Tech.)
PAGEUP
16:30-17:30
Piezoelectric Devices
Chair: Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
1J3-1
Morio Onoe1†, Takeru Mutoh2, Takashi Yamaguchi2 (1Univ. of Tokyo; 2Nihon Dempa Kogyo)
1J3-2*
Teppei Uchiho1†, Kazuo Uzuka2, Hideyuki Suenaga1, Takeshi Morita1 (1Univ. of Tokyo; 2TOK BEARING)
1J3-3
Michio Kadota1†, Yasuhiro Kuratani2, Tetsuya Kimura2, Masayoshi Esashi1, Shuji Tanaka1 (1Tohoku Univ.; 2Murata Mfg.)
1J3-4
Takahiko Yanagitani1†, Masashi Suzuki1, Kiyotaka Wasa 2 (1Nagoya Inst. of Tech.; 2Kyoto Univ.)
PAGEUP


Thursday, November 21

9:10-9:55
Biomedical Ultrasound
Chair: Iwaki Akiyama (Doshisha Univ.)
2E5-1*
Hiroki Takahashi, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
2E5-2*
Raj Kumar Parajuli, Naoki Sunaguchi, Reisen Tei, Tomohiro Iijima, Yoshiki Yamakoshi (Gunma Univ.)
2E5-3
Alfred C. H. Yu, Xian Chen, Ruen Shan Leow, Yaxin Hu (Univ. of Hong Kong)
PAGEUP
9:55-11:55
Poster Session
Chair: Minoru K. Kurosawa (Tokyo Inst. of Tech.)
2P1-1
Kazuhide Abe (Toshiba Corp.)
2P1-2
Seohui M. Bae, Doyeong C. Ku, Gyeongwon Yun, Kwangil Kang, Man-Seok Chun, Jinho Oh, Young H. Kim (Korea Sci. Academy of KAIST)
2P1-3
Jia-Hong Sun, Jyun-Hua Jhou (Chang Gung Univ.)
2P1-4*
Naoto Yoshimura, Nobutomo Nakamura*, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
2P1-5*
Shoichi Masuda, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
2P1-6
Ghulam Shabbir1†, Seiji Kojima2 (1PINSTECH; 2Univ. of Tsukuba)
2P1-7
Ryuichi Tarumi, Shinpei Yamada, Yoji Shibutani (Osaka Univ.)
2P1-8*
Yuta Yamaguchi, Ryuichi Tarumi, Shinpei Yamada, Yoji Shibutani (Osaka Univ.)
2P1-9*
Iwao Matsuya, Kento Matozaki, Ikuo Ihara (Nagaoka Univ. of Tech.)
2P1-10
Seiji Mizuno (Hokkaido Univ.)
2P2-1
Kunihiko Irie, Masaki Mito, Takuma Nagano, Kazuki Tsuruta, Sho Nobukiyo (Kyushu Inst. of Tech.)
2P2-2*
Kazuki Tsuruta1†, Masaki Mito1, Takuma Nagano1, Yuki Katamune2, Tsuyoshi Yoshitake2 (1Kyushu Inst. of Tech.; 2Kyushu Univ.)
2P2-3
Ghulam Shabbir1, Noman Zafar1, Khurram Shahzad1, Muhammad Tariq2† (1PINSTECH; 2Post Grad. Coll. for Comm. Islamabad)
2P2-4*
Naoki Kubota, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki, Yuka Maeda (Univ. of Tsukuba)
2P2-5*
Yoko Norose, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
2P2-6*
Naoki Watanabe, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba )
2P2-7*
Ryo Akamatsu1†, Tsuneyoshi Sugimoto1, Noriyuki Utagawa2, Kageyoshi Katakura3 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Sato Kogyo; 3Meitoku Eng., Lab.)
2P2-8
Kageyoshi Katakura1†, Ryo Akamatsu2, Tsuneyoshi Sugimoto2, Noriyuki Utagawa3 (1Meitoku Eng., Lab.; 2 Toin Univ. of Yokohama; 3Sato Kogyo)
2P2-9*
Kotaro Hoshiba, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
2P2-10*
Shinnosuke Hirata1†, Lalita Haritaipan1, Kotaro Hoshiba1, Hiroyuki Hachiya1, Nobuo Niimi2 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2NIPPON SIGMAX)
2P2-11*
Keiichi Zempo, Takuya Aoki, Naoto Wakatsuki, Koichi Mizutani (Univ. of Tsukuba)
2P2-12
Songsong Li1†, Xiaoming Chen2, Wenqi Wu2 (1Dalian Ocean Univ.; 2Dalian Univ. of Tech.)
2P2-13*
Koichi Kakuma, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
2P2-14
Tan Yiyu1†, Yasushi Inoguchi1, Yukinori Sato1, Makoto Otani2, Yukio Iwaya3, Hiroshi Matsuoka4, Takao Tsuchiya5 (1Japan Adv. Inst. of Sci. & Tech.; 2Shinshu Univ.; 3Tohoku Gakuin Univ.; 4Tohoku Univ.; 5Doshisha Univ.)
2P2-15
Yoshio Udagawa1†, Akira Yamada2 (1Imaging Supersonic Lab.; 2Tokyo Univ. of A&T)
2P2-16*
Takuo Inoue, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2P2-17*
Foudzi Mohd Farhana, Ikuo Ihara (Nagaoka Univ. of Tech.)
2P2-18
Sheng-Po Tseng1†, Che-Hua Yang1, Sung-Mao Chiu2, Cheng-Yen Wu2 (1Natl. Taipei Univ. of Tech.; 2Metal Industries Res. & Development)
2P2-19*
Muhammad Nur Farhan Saniman, Ikuo Ihara (Nagaoka Univ. of Tech.)
2P2-20*
Naoki Yamagishi1†, Hajime Kobayashi2, Keita Mochizuki1, Yasuaki Watanabe1 (1Tokyo Met. Univ.; 2Nihon Dempa Kogyo)
2P3-1*
Tsukasa Kaneko, Kazuki Iwata, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2P3-2
Shunsuke Iwamoto, Shoji Kakio (Univ. of Yamanashi)
2P3-3*
Masashi Suzuki, Takahiko Yanagitani (Nagoya Inst. of Tech.)
2P3-4
Shih-Yung Pao1†, Qiaoqiao Pan2, Tingfeng Ma2, Dejin Huang2, Min-Chiang Chao1, Ji Wang2, Pei-Zen Chang3 (1TXC (NGB) Corp.; 2Ningbo Univ.; 3Natl. Taiwan Univ.)
2P3-5
Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
2P3-6*
Ryou Suzuki1†, Katsuaki Sakamoto2, Yasuaki Watanabe1 (1Tokyo Met. Univ.; 2Nihon Dempa Kogyo)
2P3-7
Ken Yamada, Daisuke Suzuki, Michihiro Sato (Tohoku Gakuin Univ.)
2P4-1*
Toru Kishi, Takefumi Kanda, Koichi Suzumori (Okayama Univ.)
2P4-2
Daisuke Yamaguchi, Takefumi Kanda, Koichi Suzumori (Okayama Univ.)
2P4-3
Subaru Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)
2P4-4
Yung-Yu Chen, Hua-Wen Pan (Tatung Univ.)
2P4-5
Hikaru Miura, Takuya Asami (Nihon Univ.)
2P4-6
Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
2P4-7*
Takumi Kobayashi, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
2P4-8
Youichi Ito, Yua Kitamura, Ayumu Osumi (Nihon Univ.)
2P4-9*
Kenji Hosokawa, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
2P4-10*
Ryota Nakajima, Pak-kon Choi (Meiji Univ.)
2P4-11
Binota Thokchom, Jeehyeong Khim (Korea Univ.)
2P4-12
Hisashi Harada, Yuki Ono, Mayumi Oda (Meisei Univ.)
2P4-13
Jungsoon Kim1†, Moojoon Kim2, Kanglyeol Ha2, Seonae Hwangbo3, Mincheol Chu3 (1Tongmyong Univ.; 2Pukyong Natl. Univ.; 3Korea Res. Inst. of standard and Sci.)
2P4-14*
Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. of Tech.)
2P4-15*
Kyungho Kim, Junghyuk Park, Jeehyeong Khim (Korea Univ.)
2P4-16*
Daisuke Kobayashi1†, Chiemi Honma1, Hideyuki Matsumoto2, Tomoki Takahashi1, Yuichiro Shimada1, Chiaki Kuroda2, Katsuto Otake1, Atsushi Shono1 (1Tokyo Univ. of Sci.; 2Tokyo Inst. of Tech.)
2P4-17*
Ryota Okeya, Manabu Aoyagi (Muroran Inst. of Tech.)
2P4-18*
Motoaki Hara, Le Van Minh, Hiroyuki Oguchi, Hiroki Kuwano (Tohoku Univ.)
2P4-19
Teruyuki Kozuka1†, Kyuichi Yasui1, Kakumasa Eguchi2, Shin-ichi Hatanaka3 (1AIST; 2Nagano Pref. General Industrial Tech. Center; 3Univ. of Electro-Commun.)
2P5-1*
Tatsuya Segawa1†, Yuuki Takano1, Masasumi Yoshizawa1, Norio Tagawa2, Takasuke Irie3, Kouichi Itoh4, Tadashi Moriya2 (1Tokyo Met. Coll. of Industrial Tech.; 2Tokyo Met. Univ.; 3Microsonic; 4Hitachi-Omiya Saiseikai Hospital)
2P5-2*
Ryo Nagaoka1†, Kazuto Kobayashi2, Yoshifumi Saijo1 (1Tohoku Univ.; 2Honda Electronics)
2P5-3
Tai Chieh Wu, Che Hua Yang (Natl. Taipei Univ. of Tech.)
2P5-4
Mika Sato, Rena Yamazaki, Yuji Watanabe, Harukazu Nakamura, Yuji Matsuura, Yoshifumi Saijo (Tohoku Univ.)
2P5-5*
Ryosuke Kimura, Kazune Mano, Masakimi Sakai, Syouhei Tanigawa, Kenji Wada, Toshiyuki Matsunaka, Hiromichi Horinaka (Univ. of Osaka Pref.)
2P5-6*
Kazuhiro Matsui1†, Takashi Azuma1, Junchen Wang1, Keisuke Fujiwara2, Kazunori Itani2, Satoshi Tamano2, Hideki Takeuchi1, Shu Takagi1, Akira Sasaki1, Kiyoshi Yoshinaka3, Takehiro Ando1, Etsuko Kobayashi1, Ichiro Sakuma1 (1Univ. of Tokyo; 2Hitachi Aloka Medical; 3AIST)
2P5-7*
Ryo Miyasaka, Jun Yasuda, Mohd Syahid, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-8
Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
2P5-9*
Kichitaro Nakajima, Kentaro Noi, Hirotsugu Ogi, Hisashi Yagi, Yuji Goto, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
2P5-10
Tomoji Yoshida, Kazuishi Sato, Toshio Kondo (Tokushima Bunri Univ.)
2P5-11*
Shohei Mori, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
2P5-12
Kiyoshi Yoshinaka1†, Hideki Takeuchi2, Takashi Azuma2, Akira Sasaki2, Shu Takagi2, Yoichiro Matsumoto2 (1AIST; 2Univ. of Tokyo)
2P5-13*
Mingyu Cho1†, Yanghun Lee1, Hi Yuen Song1, Inn-yeal Oh1, Chul Soon Park1, Joontaek Jung2, Hongsoo Choi2 (1Korea Advanced Inst. of Sci. and Tech.; 2Daegu Gyeongbuk Inst. of Sci. and Tech.)
2P5-14*
Jihee Jung1†, Moojoon Kim1, Kanglyeol Ha1, Jungsoon Kim2 (1Pukyong Natl. Univ.; 2Tongmyong Univ.)
2P5-15
Moojoon Kim1†, Jihee Jung1, Jungsoon Kim2, Kanglyeol Ha1 (1Pukyong Natl. Univ.; 2Tongmyong Univ.)
2P5-16*
Ryusuke Sugiyama1†, Hiroki Shimizu1, Ryosuke Aoyagi1, Hirofumi Nakamura1, Takashi Azuma1, Akira Sasaki1, Hideki Takeuchi1, Keisuke Fujiwara2, Kazunori Itani2, Kiyoshi Yoshinaka3, Shu Takagi1, Yoichiro Matsumoto1 (1Univ. of Tokyo; 2Hitachi Aloka Medical; 3AIST)
2P5-17*
Bik EeLAU, Tao Gao, Aki Oishi, Tadashi Yamaguchi, Hideki Hayashi (Chiba Univ.)
2P5-18
Jun Yasuda, Takuya Miyashita, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-19*
Hiroshi Sasaki, Jun Yasuda, Ryo Takagi, Takuya Miyashita, Kota Goto, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-20*
Naoki Sunaguchi, Jun Yamaguchi, Takuya Kanai, Tomoaki Isono, Yoshiki Yamakoshi (Gunma Univ.)
2P5-21
Ren Koda1†, Jun Koido1, Naoto Hosaka1, Shinya Onogi1, Takashi Mochizuki1, Kohji Masuda1, Ryo Suzuki2, Kazuo Maruyama2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2Teikyo Univ.)
2P5-22*
Syunsuke Orisaka, Koji Aizawa, Mieko Kogi, Yoshiaki Tokunaga (Kanazawa Inst. of Tech.)
2P5-23
Syun Nishimura, Mieko Kogi, Takayasu Yanagisawa, Shunsuke Orisaka, Koji Aizawa, Yoshiaki Tokunaga (Kanazawa Inst. of Tech.)
2P5-24
Sakino Iwashiro1†, Akiko Watanabe1, Yoshifumi Onozuka2, Masatsune Minai1, Hiroyuki Nishimura1, Shinichi Takeuchi1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Seidensha Electronics)
2P5-25
Akiko Watanabe, Sakino Iwashiro, Masatsune Minai, Hiroyuki Nishimura, Shinichi Takeuchi (Toin Univ. of Yokohama)
2P5-26*
Risa Fuji, Wakako Hiraoka (Meiji Univ.)
2P5-27*
Takahiro Inagaki, Kenta Inoue, Masahiko Suzuki, Tadashi Yamaguchi (Chiba Univ.)
2P6-1*
Junichiro Osaku1†, Akira Asada1, Reiko Matsuura2, Yoshinori Matsumoto3, Yusuke Sugimoto3 (1Univ. of Tokyo; 2Shizuoka Pref. Government, Fishery Development Division; 3Windy Network Corp.)
2P6-2*
Takuji Kawagishi1†, Keiichi Zempo1, Koichi Mizutani1, Naoto Wakatsuki1, Tadashi Ebihara1, Youhei Kawamura2 (1Univ. of Tsukuba; 2Curtin Univ.)
2P6-3*
Toru Kashima, Akira Asada (Univ. of Tokyo)
2P6-4
Kazuyoshi Mori1†, Hanako Ogasawara1, Toshiaki Nakamura1, Takenobu Tsuchiya2, Nobuyuki Endoh2 (1Natl. Defense Academy; 2Kanagawa Univ.)
2P6-5
Yuji Sato1, Hajime Sato2, Hanako Ogasawara2, Koichi Mizutani1, Toshiaki Nakamura2† (1Univ. of Tsukuba; 2Natl. Defense Academy)
PAGEUP
13:10-14:00
Invited Talk 2 (Cosponsored by IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control Society Japan Chapter)
Chair: Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2I-1
IEEE UFFC-S Distinguished Lecturer, Takaaki Tsurumi (Tokyo Inst. of Tech.)
PAGEUP
14:05-15:05
Measurement Techniques, Imaging, Nondestructive Evaluation
Chair: Hirotsugu Ogi (Osaka Univ.)
2E2-1
Withdrawn
 
2E2-2*
Yuhei Sakamoto, Hironori Tohmyoh (Tohoku Univ.)
2E2-3*
Kentaro Jinno, Azusa Sugawara, Koji Takahashi, Yoshikazu Ohara, Kazushi Yamanaka (Tohoku Univ.)
2E2-4*
Yusuke Matsuura, Taichi Hirano, Keiji Sakai (Univ. of Tokyo)
PAGEUP
15:10-16:10
Physical Acoustics・Acousto-Optics, Piezoelectric Devices
Chair: Oliver B. Wright (Hokkaido Univ.)
2E1-1*
Akira Nagakubo1†, Shoichi Masuda1, Satoru Matsuda2, Hirotsugu Ogi1, Masahiko Hirao1 (1Osaka Univ.; 2Taiyo Yuden)
2E1-2*
Toshiyuki Koga, Keiji Sakai (Univ. of Tokyo)
2E3-1*
Takuma Genji, Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
2E3-2*
Satoshi Hagihara1†, Toshihiro Tsuji1, Toru Oizumi1, Nobuo Takeda1, Shingo Akao1,2, Tsuneo Ohgi2, Kosuke Takayanagi2, Takayuki Yanagisawa2, Noritaka Nakaso2, Yusuke Tsukahara2, Kazushi Yamanaka1 (1Tohoku Univ.; 2Toppan Printing)
PAGEUP
16:15-17:15
High Power Ultrasound, Sonochemistry, Ocean Acoustics
Chair: Tatsuro Matsuoka (Nagoya Univ.)
Chair: Toshiaki Nakamura (Natl. Defense Academy)
2E4-1*
Yonghyeon Lee, Jeonghyuk Park, Mingcan Cui, Jeehyeong Khim (Korea Univ.)
2E4-2*
Hyang Bok Lee, Pak-Kon Choi (Meiji Univ.)
2E6-1
Young-Nam Na, Changbong Cho, Hyungrok Kim, Jooyoung Hahn (Agency for Defense Dev.)
2E6-2*
Hanako Ogasawara, Kazuyoshi Mori, Toshiaki Nakamura (Natl. Defense Academy)
PAGEUP


Friday, November 22

9:10-10:10
Biomedical Ultrasound 1
Chair: Koji Masuda (Tokyo Univ. of A&T)
3J5-1*
Tatsuya Higuchi1†, Shinnosuke Hirata1, Tadashi Yamaguchi2, Hiroyuki Hachiya1 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2Chiba Univ.)
3J5-2*
Shoya Sasaki, Ryo Takagi, Keiko Matsuura, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
3J5-3*
Koki Yoshida1†, Rami Abuhabsah2, Alexander D. Pawlicki2, Joe Shikama1, Ryo Nagaoka1, Yoshifumi Saijo1, William D. O’Brien, Jr2 (1Tohoku Univ.; 2Univ. of Illinois)
3J5-4*
Fuminori Fujita1†, Takuma Hachiken1, Yoshiki Nagatani2, Isao Mano1, Katsunori Mizuno3, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Kobe City Coll. Tech.; 3Univ. of Tokyo)
PAGEUP
10:15-11:00
Biomedical Ultrasound 2
Chair: Hideyuki Hasegawa (Tohoku Univ.)
3J5-5
Ken-ichi Kawabata1†, Rei Asami1, Reiko Ashida2 (1Central Res. Lab. Hitachi; 2Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases)
3J5-6
Naoto Hosaka, Shinya Miyazawa, Ren Koda, Takashi Mochizuki, Shinya Onogi, Kohji Masuda (Tokyo Univ. of A&T)
3J5-7
Youichi Matsuda, Masahiro Yoshioka, Takeyoshi Uchida (AIST)
PAGEUP
11:10-11:55
Physical Acoustics・Acousto-Optics
Chair: Jun Morimoto (Natl. Defense Academy)
3J1-1
Taishi Sugimoto1†, Taketo Aihara1, Hiromasa Fujii2, Masakazu Sugiyama2, Yoshiaki Nakano2, Atsuhiko Fukuyama1, Tetsuo Ikari1 (1Univ. of Miyazaki; 2Univ. of Tokyo)
3J1-2
Nobuo Goto1†, Yasumitsu Miyazaki2 (1Univ. of Tokushima; 2Aichi Univ. of Tech.)
3J1-3
Masakazu Takahashi1†, Yukio Ogura1, Hideo Nishino2, Kazuyuki Nakahata3 (1Japan Probe; 2Univ. of Tokushima; 3Ehime Univ.)
PAGEUP
11:55-12:45
Invited Talk 3
Chair: Pak-Kon Choi (Meiji Univ.)
3I-1
Yongrae Roh (Kyungpook Natl. Univ.)
PAGEUP
14:00-16:00
Poster Session
Chair: Takenobu Tsuchiya (Kanagawa Univ.)
3P1-1*
Paul H. Otsuka1†, Ryota Chinbe1, Motonobu Tomoda1, Osamu Matsuda1, Oliver B. Wright1, Istvan Veres2, Joo-Hyung Lee3, Jun-Bo Yoon3 (1Hokkaido Univ.; 2RECENDT; 3KAIST)
3P1-2
Masaya Akimoto1†, Qing Shen1,2, Shuji Hayase2,3, Taro Toyoda1,2 (1Univ. of Electro-Commun.; 2JST CREST.; 3Kyusyu Inst. of Tech.)
3P1-3
Maiko Hosoda1†, Keiji Sakai2 (1Tokyo Denki Univ.; 2Univ. of Tokyo)
3P1-4
Dong Wan Lee1†, Byoung-Nam Kim1, Bok Kyoung Choi1, Suk Wang Yoon2 (1Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.; 2Sungkyunkwan Univ.)
3P1-5*
Ayaka Fujii, Naoto Wakatsuki, Koichi Mizutani (Univ. of Tsukuba)
3P1-6*
Hayato Ichihashi1†, Takahiko Yanagitani2, Shinji Takayanagi1, Masahiko Kawabe1, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Nagoya Inst. of Tech.)
3P1-7*
Shohei Nishi1†, Mami MATSUKAWA1, Pierre-Yves Lagree2 (1Doshisha Univ.; 2Université Pierre et Marie Curie)
3P1-8
Ji-Na Choi, Young-Chul Lee, Seung-Boo Jung (Sungkyunkwan Univ.)
3P1-9
Woo-Ram Myung1†, Jeonghoon Moon2, Seung-Boo Jung1 (1Sungkyunkwan Univ.; 2Suwon Sci. Coll.)
3P4-1
Takashi Ando, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
3P4-2*
Wei Qiu1†, Yaying Hong2, Yosuke Mizuno1, Kentaro Nakamura1, Weijia Wen2 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2Hong Kong Univ. of Sci. & Tech.)
3P4-3
Takanobu Kuroyama1†, Koichi Mizutani1, Naoto Wakatsuki1, Takeshi Ohbuchi2 (1Univ. of Tsukuba; 2Natl. Defense Academy)
3P4-4
Minoru K. Kurosawa, Koki Sakano (Tokyo Inst. of Tech.)
3P4-5
Seungmin Na1†, Young Uk Kim2, Mingcan Cui3, Younggu Son1, Jeehyeong Khim3 (1Kumoh Natl. Inst. Tech.; 2Myongji Univ.; 3Korea Univ.)
3P4-6
Tomohiro Takahashi, Noriharu Takada, Hirotaka Toyoda(1Nagoya Univ.)
3P4-7
Jong Ho Shin1, Jun Ho Moon2, Sang Hyun Park2, Young Uk Kim2† (1Konkuk Univ.; 2Myongji Univ.)
3P4-8*
Takuo Umezawa, Toshinao Yamashina, Ryouta Oozeki, Yuuki Obara, Kensuke Shimizu, Hiroshige Hanyu, Yoshikazu Koike (Shibaura Inst. of Tech.)
3P4-9*
Hiroya Saito1†, Juro Ohga2,3, Hirokazu Negishi3, Ikuo Oohira4, Kazuaki Maeda5, Kunio Oishi1 (1Tokyo Univ. of Tech.; 2Shibaura Inst. of Tech.; 3MIX Acous. Lab; 4Self-Employee; 5TOA.)
3P4-10
Yusuke Nagira, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
3P4-11
Masasumi Yoshizawa1†, Seiya Ishikura1, Norio Tagawa2, Takasuke Irie3, Tadashi Moriya2 (1Tokyo Met. Coll. of Industrial Tech.; 2Tokyo Met. Univ.; 3Microsonic)
3P4-12*
Toshinobu Abe1†, Tadashi Moriya2, Takasuke Irie3, Masakazu Sato3, Shinichi Takeuchi1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Met. Univ.; 3Microsonic)
3P4-13*
Yusuke Watanabe1†, Manabu Aoyagi1, Hideki Tamura2, Takehiro Takano2 (1Muroran Inst. of Tech.; 2Tohoku Inst. of Tech.)
3P4-14
Hideki Tamura1, Kouhei Watanebe1†, Keiji Yokoyama1, Kentaro Masuda2, Takehiro Takano1 (1Tohoku Inst. of Tech.; 2Sumida Electric)
3P4-15
Kyuichi Yasui, Teruyuki Kozuka, Masaki Yasuoka, Kazumi Kato (AIST)
3P4-16*
Yuichiro Orino1†, Shin-ichi Sakamoto1, Yoshitaka Inui1, Takumi Ikenoue1, Yoshiaki Watanabe2 (1Univ. of Shiga Pref.; 2Doshisha Univ.)
3P4-17*
Yosuke Nakano1†, Shin-ichi Sakamoto2, Aiko Kido1, Manabu Inoue1, Yoshiaki Watanabe1 (1Doshisha Univ.; 2Univ. of Shiga Pref.)
3P4-18*
Manabu Inoue1†, Shin-ichi Sakamoto2, Yosuke Nakano1, Yoshiaki Watanabe1 (1Doshisha Univ.; 2Univ. of Shiga Pref.)
3P4-19*
Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara (Akita Univ.)
3P4-20
Masayuki Nakagawa (Industrial Res. Inst. of Niigata Pref.)
3P4-21
Toru Tuziuti (AIST)
3P4-22*
Kosuke Tanaka, Tatsuo Fujiwara, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara (Akita Univ.)
3P4-23
Hirokazu Okawa1†, Kentaro Nishi1, Youhei Kawamura2, Takahiro Kato1, Katsuyasu Sugawara1 (1Akita Univ.; 2Curtin Univ.)
3P4-24*
Yosuke Noiri1†, Tatsuya Yotsumoto1, Takayuki Maruyama1, Yoshihiro Kojima1, Yoshiyuki Asakura2 (1Nagoya Univ.; 2Honda Electronics)
3P4-25
Koichi Sasaki1†, Yushi Iwata1, Shusuke Nishiyama1, Satoshi Tomioka1, Noriharu Takada2 (1Hokkaido Univ.; 2Nagoya Univ.)
3P4-26*
Michihisa Shiiba1†, Nagaya Okada2, Takeyoshi Uchida3, Tsuneo Kikuchi3, Minoru Kurosawa4, Shinichi Takeuchi1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Honda Electronics; 3AIST; 4Tokyo Inst. of Tech.)
3P4-27
Keiji Yasuda1†, Yuta Takahashi1, Yoshiyuki Asakura2 (1Nagoya Univ.; 2Honda Electronics)
3P4-28
Jeong IL Youn, Young Ki Lee, Kee Joo Jung, Bong Jae Choi, Young Jig Kim (Sungkyunkwan Univ.)
3P4-29*
Jeong IL Youn, Kee Joo Jung, Young Ki Lee, Bong Jae Choi, Young Jig Kim (Sungkyunkwan Univ.)
3P4-30*
Youngjae Min, Young H. Kim (Korea Sci. Academy of KAIST)
3P5-1*
Hirofumi Nakamura1†, Hiroki Shimizu1, Tetsuya Kanagawa1, Satoshi Tamano2, Takashi Azuma1, Kiyoshi Yoshinaka3, Akira Sasaki1, Shu Takagi1, Yoichiro Matsumoto1 (1Univ. of Tokyo; 2Hitachi Aloka Medical; 3AIST)
3P5-2
Hui Li, Daichi Shimizu, Toshihiko Yokoyama, Akira Yamada (Tokyo Univ. of A&T)
3P5-3*
Shinya Tanimura, Hirofumi Taki, Takuya Sakamoto, Toru Sato (Kyoto Univ.)
3P5-4*
Haruka Suzuki, Norio Tagawa, Kan Okubo (Tokyo Met. Univ.)
3P5-5
Takashi Azuma (Univ. of Tokyo)
3P5-6
Thanh M. Bui1,2, Alain Coron1,2†, Jonathan Mamou3, Emi Saegusa-Beecroft4, Tadashi Yamaguchi5, Eugene Yanagihara4, Junji Machi4, S. Lori Bridal1,2, Ernest J. Feleppa3 (1UPMC Univ.; 2CNRS; 3F. L. Lizzi Center for Biomedical Eng.; 4Univ. of Hawaii and Kuakini Medical Center; 5Chiba Univ.)
3P5-7
Hirofumi Taki1†, Takuya Sakamoto1, Kousuke Taki2, Makoto Yamakawa1, Tsuyoshi Shiina1, Motoi Kudo2, Toru Sato1 (1Kyoto Univ.; 2Shiga Univ. Medical Sci.)
3P5-8*
Yuusuke Tanaka1†, Katsumi Ohira1, Yukio Ogura1, Katsuhiko Tanaka2, Hisanori Shiomi3, Yoshimasa Kurumi3, Tohru Tani3 (1Japan Probe; 2Ritsumeikan Univ.; 3Shiga Univ. of Medical Sci.)
3P5-9*
Kohei Nakahara, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-10
Dai Asari, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-11*
Yuta Fujita, Hideaki Tagashira, Hideyuki Hasegawa, Koji Fukunaga, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-12*
Billy Y. S. Yiu, Simon S. M. Lai, Alfred C. H. Yu (Univ. of Hong Kong)
3P5-13*
Shigeaki Okumura1†, Aya Kita2, Hirofumi Taki1, Toru Sato1 (1Kyoto Univ.; 2Sakai Rumi Clinic)
3P5-14
Yukiya Miyachi1,2†, Hideyuki Hasegawa2, Hiroshi Kanai2 (1FUJIFILM Corp.; 2Tohoku Univ.)
3P5-15*
Yoshifumi Nagai, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-16*
Mitsuki Sato, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-17*
Kyosuke Motoyama, Tomohiro Ueno, Koichi Ishizu, Yasutomo Fujii, Tsuyoshi Shiina, Naozo Sugimoto (Kyoto Univ.)
3P5-18*
Yuka Komagata1†, Masashi Saito2, Mami Matsukawa1, Takaaki Asada2, Yoshiaki Watanabe1 (1Doshisha Univ.; 2Murata Mfg.)
3P5-19
Genta Masuno, Ryo Nagaoka, Shoya Sasaki, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura, Yoshifumi Saijo (Tohoku Univ.)
3P5-20*
Masayuki Tanabe1†, Yu Naito1, Masahiko Ninshimoto1, Lei Liu2 (1Kumamoto Univ.; 2GE Healthcare Japan)
3P5-21
Yuichi Tashiro, Takayuki Sato, Tomofumi Handa, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
3P5-22
Chikayoshi Sumi (Sophia Univ.)
3P5-23*
Hirofumi Sasaki, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
3P5-24*
Kaori Tachi, Hideyuki Hasegawa, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-25
Jun-keun Jang, Kengo Kondo, Makoto Yamakawa, Tsuyoshi Shiina (Kyoto Univ.)
3P5-26*
Yukako Kato1†, Yuji Wada2, Yosuke Mizuno1, Kentaro Nakamura1 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2Seikei Univ.)
3P5-27
Isao Mano1†, Kaoru Horii2, Fuminori Fujita1, Yoshiki Nagatani3, Mami Matsukawa1, Takahiko Otani1 (1Doshisha Univ.; 2OYO Electric; 3Kobe City Coll. of Tech.)
3P5-28*
Ryo Tsubota1†, Mami Matsukawa1, Mitsuru Saito2, Keishi Marumo2 (1Doshisha Univ; 2Jikei Univ. School of Medicine)
3P5-29*
Satoshi Maruo, Atsushi Hosokawa (Akashi Natl. Coll. Tech.)
3P5-30
Atsushi Hosokawa (Akashi Natl. Coll. Tech.)
3P5-31*
Shun Naito1†, Natsumi Ohno1, Hisato Yamada1, Kenji Ikushima1, Nobuo Niimi2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2NIPPON SIGMAX)
3P5-32
Naotaka Nitta1†, Koji Hyodo1, Masaki Misawa1, Tomokazu Numano2, Kazuhiro Homma1 (1AIST; 2Tokyo Met. Univ.)
3P5-33
Takuya Hotehama, Seiji Nakagawa (AIST)
3P5-34
Kazuhito Ito, Seiji Nakagawa (AIST)
3P5-35
Seiji Nakagawa, Satoru Kawamura (AIST)
3P5-36
Yoshiki Nagatani1†, Takashi Saeki2 (1Kobe City Coll. of Tech.; 2SDN Corp.)
3P6-1
Byoung-Nam Kim, Bok Kyung Choi, Bong-Chae Kim, Seom-Kyu Jung, Yong-Kuk Lee (Korea Inst. of Sci. and Tech.)
3P6-2
Bong-Chae Kim, Bok Kyoung Choi, Byoung-Nam Kim, Chang-Woong Shin (Korea Inst. of Ocean Sci. & Tech.)
3P6-3
Jong Rak Yoon, Kyu-Chil Park, Chulwon Seo (Pukyong Natl. Univ.)
3P6-4
Ryoichi Iwase (JAMSTEC)
3P6-5*
Shinpei Gotoh1,2†, Toshio Tsuchiya1,2, Yoshihisa Hiyoshi1 (1JAMSTEC; 2Tokyo Univ. of Marine Sci. and Tech.)
3P6-6
Yoshiaki Tsurugaya1†, Toshiaki Kikuchi2, Koichi Mizutani3 (1Sanyo PT; 2Natl. Defense Academy; 3Univ. of Tsukuba)
3P6-7
Jooyoung Hahn, Changbong Cho, Woogeun Cheon, Hyungrok Kim, Jeongsoo Park, Youngnam Na (Agency for Defense Dev.)
3P6-8
Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon, Jihyun Park, Chulwon Seo, Sanghyun Park (Pukyong Natl. Univ.)
3P6-9*
Chulwon Seo, Jihyun Park, Sanghyun Park, Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
3P6-10
Bok Kyoung Choi1†, Byoung-Nam Kim1, Bong-Chae Kim1, Jong Wan Kim2 (1Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.; 2Ocean Tech.)
PAGEUP
16:00-17:15
High Power Ultrasound, Sonochemistry, Ocean Acoustics
Chair: Kyuichi Yasui (AIST)
3J4-1
Shin-ichi Hatanaka (Univ. of Electro-Comm.)
3J4-2*
Le Van Minh, Motoaki Hara, Hiroki Kuwano (Tohoku Univ.)
3J4-3*
Takayuki Hoshi1†, Yoichi Ochiai2, Jun Rekimoto2,3 (1Nagoya Inst. of Tech.; 2Univ. of Tokyo; 3SONY)
3J4-4*
Tomoaki Mashimo (Toyohashi Univ. of Tech.)
3J6-1
Takenobu Tsuchiya1†, Tetsuo Anada1, Nobuyuki Endoh1, Sayuri Matsumoto2, Kazuyoshi Mori3 (1Kanagawa Univ.; 2The Port and Airport Res. Inst.; 3Natl. Defense Academy)
PAGEUP