contents title

Thursday, November 5  / Friday, November 6  / Saturday, November 7

Thursday, November 5

12:15-13:15
Biomedical Ultrasound I
Chair: Shinichi Takeuchi (Toin Univ. of Yokohama)
1J1-1
Hiroshi Isono, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
1J1-2*
Kazuyo Ito1†, Kenji Yoshida1, Kazuki Tamura1, Jonathan Mamou2, Hitoshi Maruyama1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ.; 2Lizzi Center for Biomedical Eng.)
1J1-3
Keisuke Ogo, Kengo Kondo, Makoto Yamakawa, Tsuyoshi Shiina (Kyoto Univ.)
1J1-4*
Hongxiang Lin, Takashi Azuma, Xiaolei Qu, Shu Takagi (Univ. of Tokyo)
PAGEUP
13:30-15:30
Poster Session
Chair: Takeshi Morita (Univ. of Tokyo)
1P1-1
Ayaka Fujii, Naoto Wakatsuki, Koichi Mizutani (Univ. of Tsukuba)
1P1-2*
Syogo Hatake1†, Tsuyoshi Noge1, Ryo Inagaki1, Kenta Kirimoto2, Yong Sun1 (1Kyushu Inst. of Tech.; 2Ariaki Natl. Coll. of Tech.)
1P1-3
Daiki Sugeno1†, Shin-ichi Yagi1, Kiyoshi Tamura2, Masakazu Sato3 (1Meisei Univ.; 2Hitachi Aloka Medical; 3Microsonic)
1P1-4
Maiko Hosoda1†, Takeo Fujimoto1, Taichi Hirano2, Keiji Sakai2 (1Tokyo Denki Univ.; 2Univ. of Tokyo)
1P1-5
Michio Ohki (Natl. Defense Academy)
1P1-6
Satoshi Fujii1,2†, Masahiro Sumisaka3, Yukihiko Okada4, Noriyuki Hasuike4, Kenji Kisoda5, Hiroshi Harima4, Tatsuya Omori3, Ken-ya Hashimoto3 (1Natl. Inst. of Tech., Okinawa College; 2Tokyo Inst. of Tech.; 3Chiba Univ.; 4Kyoto Inst. of Tech.; 5Wakayama Univ.)
1P1-7
Toshiyuki Koga, Shujiro Mitani, Keiji Sakai (Univ. of Tokyo)
1P1-8*
Yuhei Iwasaki, Kenji Tsuruta, Atsushi Ishikawa (Okayama Univ.)
1P1-9*
Withdraw
1P1-10*
Tae Yup Lee1†, Jeong IL Youn2, Woo Chun Kim1, Jeong Wook Park1 (1DR AXION Co., Ltd.; 2Sungkyunkwan Univ.)
1P2-1
Marie Tabaru, Takahiro Aoyagi, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)
1P2-2
Takahiro Aoyagi, Marie Tabaru, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)
1P2-3
Shingo Akao, Toru Oizumi, Nobuo Takeda, Yusuke Tsukahara, Toshihiro Tsuji, Kazushi Yamanaka (Tohoku Univ.)
1P2-4*
Ayumu Osumi, Masashi Ogita, Youichi Ito (Nihon Univ.)
1P2-5*
Kousuke Kanda, Toshihiko Sugiura (Keio Univ.)
1P2-6*
Makoto Fukuda, Kazuhiko Imano (Akita Univ.)
1P2-7*
Yutaka Ishii, Takumi Honnma, Toshihiro Ohtani (Shonan Inst. of Tech.)
1P2-8*
Takumi Honma1†, Yutaka Ishii1, Toshihiro Ohtani1, Masahiko Tabuchi2, Hiromichi Hongo2, Masahiko Hirao3 (1Shonan Inst. Tech.; 2NIMS; 3Osaka Univ.)
1P2-9*
Miki Uehara1†, Masafumi Kuroda1, Hisato Yamada1, Kenji Ikushima1, Yutaka Kawano2, Yuhei Suzuki2, Ami Kohri2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd.)
1P2-10*
Kazuhiko Hasebe, Yosuke Mizuno, Marie Tabaru, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. of Tech)
1P2-11*
Takashi Takishita, Kazuhiro Ashida, Nobutomo Nakamura, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
1P2-12
Ren Koda1†, Makoto Hamai2, Tsuyoshi Mihara1 (1Tohoku Univ.; 2Univ. of Toyama)
1P2-13*
Ryusuke Miyamoto, Koichi Mizutani, Tadashi Ebihara, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
1P3-1
Shoji Kakio, Keiko Hosaka (Univ. of Yamanashi)
1P3-2*
Masashi Gomi, Shoji Kakio (Univ. of Yamanashi)
1P3-3*
Ryo Haga, Rifwa Hayashi, Yosuke Hanada, Takayuki Sato, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
1P3-4*
Ryo Nakagawa1,2†, Takanao Suzuki1, Hiroshi Shimizu1, Haruki Kyoya1, Katsuhiro Nako1, Ken-ya Hashimoto2 (1Murata Mfg.; 2Chiba Univ.)
1P3-5
Gongbin Tang1,2, Tao Han1, Jing Chen1, Tatsuya Omori2, Ken-ya Hashimoto2,1† (1Shanghai Jiao Tong Univ.; 2Chiba Univ.)
1P3-6*
Gongbin Tang1,2, Benfeng Zhang1,2†, Tao Han1, Jing Chen1, Tatsuya Omori2, Ken-ya Hashimoto2 (1Shanghai Jiao Tong Univ.; 2Chiba Univ.)
1P3-7
Michio Kadota, Shuji Tanaka (Tohoku Univ.)
1P4-1*
Kazusa Taga1†, Shin-ichi Sakamoto2, Yoshiaki Watanabe1 (1Doshisha Univ.; 2Univ. of Shiga Pref.)
1P4-2*
Yuichiro Orino1†, Shin-ichi Sakamoto1, So Ueno1, Takahiro Wada1, Yoshitaka Inui1, Yoshiaki Watanabe2 (1Univ. of Shiga Pref.; 2Doshisha Univ.)
1P4-3*
So Ueno1†, Shin-ichi Sakamoto1, Yuichiro Orino1, Takahiro Wada1, Yoshitaka Inui1, Yoshiaki Watanabe2 (1Univ. of Shiga Pref.; 2Doshisya Univ.)
1P4-4*
Aiko Kido1†, Shin-ichi Sakamoto2, Yoshiaki Watanabe1 (1Doshisha Univ.; 2Univ. of Shiga Pref.)
1P4-5*
Fumiki Takahashi, Masanori Matsuoka, Jiye Jin (Shinshu Univ.)
1P4-6*
Naohiro Sugita, Toshihiko Sugiura (Keio Univ.)
1P4-7*
Riki Tohda, Masashi Ikegami, Shinichi Takeuchi (Toin Univ. of Yokohama)
1P4-8
Takeyoshi Uchida1†, Masahiro Yoshioka1, Youichi Matsuda1, Shinichi Takeuchi2, Ryuzo Horiuchi1 (1AIST; 2Toin Univ. of Yokohama)
1P4-9*
Hayao Yae, Pak-Kon Choi (Meiji Univ.)
1P4-10*
Tatsuo Fujiwara, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara (Akita Univ.)
1P4-11
Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara (Akita Univ.)
1P4-12*
Kaho Shimakage1†, Daisuke Kobayashi1,2, Masakazu Naya1, Hideyuki Matsumoto3, Yuichiro Shimada1, Katsuto Otake1, Atsushi Shono1 (1Tokyo Univ. of Sci.; 2Tokyo Denki Univ.; 3AIST)
1P4-13
Seulgi Kim, Wontae Lee, Younggyu Son (Kumoh Natl. Inst. of Tech.)
1P5-1
Atsushi Hosokawa (Natl. Inst. Tech., Akashi Coll.)
1P5-2
Masahiro Ohno, Masashi Shoji, Yasuaki Takahashi, Takafumi Fujii (Chiba Inst. of Tech.)
1P5-3*
Takuma Hachiken, Shoko Nakanishi, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
1P5-4*
Sayaka Matsukawa1†, Shunki Mori1, Elodie Fontanel1, Isao Mano1, Katsunori Mizuno2, Takahiko Yanagitani3, Shinji Takayanagi1, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Univ. of Tokyo; 3Waseda Univ.)
1P5-5*
Yuma Nishimura, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
1P5-6
Takuya Hotehama, Seiji Nakagawa (AIST)
1P5-7*
Zulfadhli Zaini, Masamizu Osuga, Hayato Jimbo, Jun Yasuda, Ryo Takagi, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
1P5-8
Shingo Toyoda1,2†, Kiyoshi Yoshinaka2, Hideki Takeuchi2,3, Takashi Azuma3, Akira Sasaki2, Shu Takagi3, Kazuyuki Mizuhara1 (1Tokyo Denki Univ.; 2AIST; 3Univ. of Tokyo)
1P5-9
Satoshi Tamano1,3†, Hayato Jimbo1, Takashi Azuma2, Shin Yoshizawa1, Keisuke Fujiwara3, Kazunori Itani3, Shin-Ichiro Umemura1 (1Tohoku Univ.; 2Univ. of Tokyo; 3Hitachi Aloka Medical)
1P5-10
Xiaolei Qu1†, Takashi Azuma1, Ryusuke Sugiyama1, Kengo Kanazawa1, Mika Seki1, Akira Sasaki1, Hideki Takeuchi1, Keisuke Fujiwara2, Kazunori Itani2, Satoshi Tamano2, Shu Takagi1, Ichiro Sakuma1, Yoichiro Matsumoto1 (1Univ. of Tokyo; 2Hitachi Aloka Medical)
1P5-11*
Ryosuke Iwasaki, Ryo Takagi, Ryo Nagaoka, Hayato Jimbo, Shin Yoshizawa, Yoshifumi Saijo, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
1P5-12
Takenobu Tsuchiya, Hatano Yuichi , Lechen Shen, Hironori Mouri, Nobuyuki Endoh (Kanagawa Univ.)
1P5-13*
Ryosuke Yahagi1†, Kenzi Yosida1, Yiting Zhang1, Masahiko Ebata1, Taro Toyota2, Tadashi Yamaguchi1, Hideki Hayashi1 (1Chiba Univ.; 2Univ. of Tokyo)
1P5-14*
Masato Imura, Kentaro Tani, Daisuke Koyama, Yoshiaki Watanabe (Doshisha Univ.)
1P5-15
Shigeru Igarashi1,2†, Takeshi Morishita2, Shinichi Takeuchi2 (1Polytechnic Univ.; 2Toin Univ. of Yokohama)
1P5-16
Sung Ho Kim, Jin Ho Chang (Sogang Univ.)
1P5-17
Kaihei Miyazaki, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
1P6-1
Jooyoung Hahn, Joungsoo Park (Agency for Defense Dev.)
1P6-2
Sungho Cho, Donhyug Kang (Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.)
1P6-3*
Su-Uk Son1†, Sungho Cho2, Jee Woong Choi1 (1Hanyang Univ.; 2Korea Inst. of Ocean Sci. & Tech.)
1P6-4
Kyounghoon Lee1†, Yongsu Yang2, Donggil Lee2, Yongbeom Pyeon1, Hyungbeen Lee2 (1Chonnam Natl. Univ.; 2Natl. Fish. Res. & Dev. Inst.)
1P6-5
Yongrae Roh, Hyunki Kim (Kyungpook Natl. Univ.)
1P6-6
Min Seop Sim1†, Bok Kyoung Choi1, Byoung Nam Kim1, Kyun Kyung Lee2 (1Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.; 2Kyungpook Natl. Univ.)
1P6-7
Yongbeom Pyeon1, Kyounghoon Lee1†, Yongsu Yang2, Donggil Lee2, Euna Yoon1 (1Chonnam Natl. Univ.; 2Natl. Fish. Res. & Dev. Inst.)
1P6-8
Bong-Chae Kim1†, Bok Kyoung Choi1, Byoung-Nam Kim1, Cheolsoo Kim2 (1Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.; 2Korea Res. Inst. of Ships and Ocean Eng.)
PAGEUP
15:45-16:30
Biomedical Ultrasound II
Chair: Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
1J2-1*
Jun Tanaka, Kentaro Kikuchi, Ayumu Ishijima, Takashi Azuma, Kosuke Minamihata, Satoshi Yamaguchi, Teruyuki Nagamune, Ichiro Sakuma, Shu Takagi (Univ. of Tokyo)
1J2-2*
Yasunobu Igarashi, Nobuki Kudo (Hokkaido Univ.)
1J2-3
Seiji Nakagawa1,2†, Takuya Hotehama1, Takayuki Kagomiya1,3 (1AIST; 2Univ. of Washington; 3Natl. Inst. Japanese Language & Linguistics)
PAGEUP
16:30-17:15
Sonochemistry I
Chair: Tatsuro Matsuoka (Nagoya Univ.)
1J3-1
Takanobu Kuroyama1†, Koichi Mizutani1, Naoto Wakatsuki1, Tadashi Ebihara1, Takeshi Ohbuchi2 (1Univ. of Tsukuba; 2Natl. Defense Academy)
1J3-2
Yoshiyuki Asakura1†, Tam Thanh Nguyen2, Keiji Yasuda2, Shinobu Koda2 (1Honda Electronics; 2Nagoya Univ.)
1J3-3
Teruyuki Kozuka1†, Ryouta Kogiso1, Kyuichi Yasui2 (1Aichi Inst. of Tech.; 2AIST)
PAGEUP
17:15-17:45
Ocean acoustics I
Chair: Kazuyoshi Mori (Natl. Defense Academy)
1J4-1
Toshio Tsuchiya2,3†, Koji Futa1, Shinpei Goto2, Fujio Yamamoto2, Etsuro Shimizu3 (1Mitsubishi Precision; 2JAMSTEC; 3Tokyo Univ. of Marine Sci. and Tech.)
1J4-2*
Hanako Ogasawara, Kazuyoshi Mori (Natl. Defense Academy)
PAGEUP


Friday, November 6

9:00-9:45
High Power Ultrasound I, Sonochemistry II
Chair: Shin-ichi Hatanaka (Univ. of Electro-Comm.)
2E1-1*
Jiang Wu, Yosuke Mizuno, Marie Tabaru, Kentaro Nakamura (Tokyo Inst. of Tech.)
2E1-2*
Tam Thanh Nguyen1†, Yoshiyuki Asakura2, Shinobu Koda1, Keiji Yasuda1 (1Nagoya Univ.; 2Honda Electronics)
2E1-3
Masanori Matsuoka1†, Yoshiyuki Asakura2, Jin Jiye1 (1Shinshu Univ.; 2Honda Electronics)
PAGEUP
9:45-10:30
Biomedical Ultrasound III
Chair: Nobuki Kudo (Hokkaido Univ.)
2E2-1*
Toshiho Hata1†, Koki Takano1, Yoshiki Nagatani2, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ; 2Kobe City Coll. of Tech.)
2E2-2
Yoshiki Yamakoshi, Mayuko Yamazaki, Toshihiro Kasahara, Naoki Sunaguchi, Yasushi Yuminaka (Gunma Univ.)
2E2-3*
Ryo Takagi, Hayato Jimbo, Ryosuke Iwasaki, Kentaro Tomiyasu, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
PAGEUP
10:30-11:30
Physical Acoustics, Acousto-Optics I, Piezoelectric Devices I
Chair: Shoji Kakio (Univ. of Yamanashi)
2E3-1*
Sylvain Mezil1†, Kazuki Chonan1, Sam H. Lee2, Motonobu Tomoda1, Osamu Matsuda1, Paul H. Otsuka1, Oliver B. Wright1 (1Hokkaido Univ.; 2Yonsei Univ.)
2E3-2*
Kai Aoki, Miki Isoda, Akira Harata (Kyushu Univ.)
2E3-3*
Gongbin Tang1,2†, Tao Han1, Jing Chen1, Tatsuya Omori2, Akihiko Teshigahara3, Takao Iwaki3, Ken-ya Hashimoto2,1 (1Shanghai Jiao Tong Univ.; 2Chiba Univ.; 3DENSO Corp.)
2E3-4*
Hikaru Kouyama, Taiga Kibe, Syouta Fujimoto, Takao Namihira, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
PAGEUP
13:00-13:50
Plenary Talk I
Chair: Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
2PL
Kiyotaka Wasa (Yokohama City Univ.)
PAGEUP
14:00-16:00
Poster Session
Chair: Takenobu Tsuchiya (Kanagawa Univ.)
2P1-1
Dong Wan Lee, Bok-Kyoung Choi, Min Seop Sim, Byoung-Nam Kim (Korea Inst. of Ocean Sci. and Tech.)
2P1-2
Frank Melandsø, Sanat Wagle, Adit Decharat, Anowarul Habib, Balpreet Singh Ahluwalia (UiT The Arctic Univ. of Norway)
2P1-3*
Keisuke Kimoto, Makoto Matsumoto, Tsukasa Kaneko, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2P1-4*
Masanori Kitahara1†, Yuji Ohashi1, Yuui Yokota1, Kenji Inoue2, Tetuo Kudo1, Kei Kamada1,2,3, Shunsuke Kurosawa1, Akira Yoshikawa1,2,3 (1Tohoku Univ.; 2Piezo Studio; 3C&A)
2P1-5
Yuji Ohashi1†, Tetsuo Kudo1, Yuui Yokota1, Yasuhiro Shoji2, Shunsuke Kurosawa1, Kei Kamada1,2, Akira Yoshikawa1,2 (1Tohoku Univ.; 2C&A)
2P1-6*
Seiya Ozeki1†, Minoru Kuribayashi Kurosawa2, Shinichi Takeuchi1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Inst. of Tech.)
2P1-7*
Chihiro Takata1†, Shinji Takayanagi1, Takahiko Yanagitani2, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Waseda Univ.)
2P1-8
Xiaofeng Fan1, Kanglyeol Ha1†, Moojoon Kim1, Jung-Hwan Oh1, Hyunwook Kang1, Jungsoon Kim2, Duckjong Kim3 (1Pukyong Natl. Univ.; 2Tongmyong Univ.; 3KIMM)
2P1-9
Paul H. Otsuka1†, Sylvain Mezil1, Osamu Matsuda1, Motonobu Tomoda1, Tian Gian2, Nicholas Boechler3, Alex A. Maznev2, Nicholas Fang2, Oliver B. Wright1 (1Hokkaido Univ.; 2Massachusetts Inst. of Tech.; 3Univ. of Washington)
2P2-1*
Kotaro Yamada, Kichitaro Nakajima, Daisuke Nishioka, Hirotsugu Ogi, Yuji Goto, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
2P2-2
Anowarul Habib1†, Adit Decharat1, Sanat Wagle1, Amit Shelke2, Sourav Banerjee3, Frank Melandsø1 (1UiT The Arctic Univ. of Norway; 2Indian Inst. of Tech. Guwahati; 3Univ. of South Carolina)
2P2-3*
Nguyen Thao Tran, Hideyuki Nakanishi, Tomohisa Norisuye, Qui Tran-Cong-Miyata (Kyoto Inst. of Tech.)
2P2-4
Jia-Hang Theng1†, Che-Hua Yang1, Sung-Mao Chiu2 (1Natl. Taipei Univ. of Tech.; 2Metal Industries Res. & Development)
2P2-5
Ken Yamada, Takuya Ishikawa (Tohoku Gakuin Univ.)
2P2-6
Ikuo Ihara, Shingo Isobe, Akira Kosugi, Yudai Honma, Iwao Matsuya, Yuya Ichige (Nagaoka Univ. of Tech.)
2P2-7
Yoshikazu Ohara, Koji Takahashi, Yoshihiro Ino, Kazushi Yamanaka, Tsuyoshi Mihara (Tohoku Univ.)
2P2-8
Withdraw
2P2-9
Mototaka Arakawa, Jun-ichi Kushibiki (Tohoku Univ.)
2P2-10
Jungsoon Kim1†, Jihyang Kim2, Minkun Bae2, Kanglyeol Ha2, Moojoon Kim2, Mincheol Chu3 (1Tongmyong Univ.; 2Pukyong Natl. Univ.; 3Korea Res. Inst. of Standards and Sci.)
2P2-11*
Yusuke Chiba, Tadashi Ebihara, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
2P2-12
Yousheng Wang1†, Koji Hasegawa1, Takashi Yasui2 (1Muroran Inst. of Tech.; 2Kitami Inst. of Tech.)
2P2-13*
Xiaoying Yang, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
2P2-14
Hideyuki Nomura, Hideo Adachi, Tomoo Kamakura (Univ. of Electro-Comm.)
2P2-15
Kazuko Sugimoto1†, Tsuneyoshi Sugimoto1, Yutaka Kawano2, Takayuki Nishido2 (1Toin Univ. of Yokohama; 2IHI Inspection & Instrumentation Co., Ltd.)
2P3-1*
Masaki Oishi, Hiromitsu Hamashima, Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
2P3-2*
Tatsuya Sugiyama, Jun Kondoh (Shizuoka Univ.)
2P3-3*
Yoshihiro Ono, Michitaka Yosino, Akira Yasuda, Chiaki Tanuma (Hosei. Univ.)
2P3-4
Subaru Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)
2P3-5
Sumio Sugawara, Yuji Sato (Ishinomaki Senshu Univ.)
2P3-6
Sumio Sugawara, Ryota Sato (Ishinomaki Senshu Univ.)
2P3-7
Jiro Terada, Yusuke Ueha, Yasutomo Uetsuji (Osaka Inst. of Tech.)
2P4-1*
Jungsoon Kim1, Jihyang Kim2†, Kanglyeol Ha2, Moojoon Kim2 (1Tongmyong Univ.; 2Pukyong Natl. Univ.)
2P4-2*
Arisa Endo, Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
2P4-3*
Ryo Yakou, Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
2P4-4*
Yuji Wada1†, Kohei Yuge1, Hiroki Tanaka2, Kentaro Nakamura2 (1Seikei Univ.; 2Tokyo Inst. of Tech.)
2P4-5
Masaki Yamamoto, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
2P4-6
Jeong IL Youn1†, Young Ki Lee1, Young Jig Kim1, Woo Chun Kim2, Jung Wook Park2 (1Sungkyunkwan Univ.; 2DR AXION Co., Ltd.)
2P4-7*
Jeong IL Youn1, Young Ki Lee1†, Young Jig Kim1, Jung Wook Park2, Hoon Cho3 (1Sungkyunkwan Univ.; 2DR AXION Co., Ltd.; 3Korea Inst. of Industrial Tech.)
2P4-8*
Jeong IL Youn, Jong Hwan Lee, Young Ki Lee, Young Jig Kim (Sungkyunkwan Univ.)
2P4-9*
Muhammad Ali Saliman1†, Hirokazu Okawa1, Misaki Takai2, Takahiro Kato1, Mineo Sato2, Katsuyasu Sugawara1 (1Akita Univ.; 2Niigata Univ.)
2P4-10
Hirokazu Okawa1†, Kentaro Nishi1, Naosuke Kawai1, Youhei Kawamura2, Katsuyasu Sugawara1 (1Akita Univ.; 2Univ. of Tsukuba)
2P4-11*
Yoshinori Ike, Takashi Ikeno, Shohei Ota, Ken Yamamoto (Kansai Univ.)
2P4-12*
Kazuya Nagamine, Yu Takemura, Yuta Kato, Ryuichi Arakawa, Ken Yamamoto (Kansai Univ.)
2P4-13
Shinfuku Nomura, Seiya Miyagawa, Shinobu Mukasa, Hiromichi Toyota (Ehime Univ.)
2P5-1*
Shinya Miyazawa, Tomohiro Kurokawa, Hikaru Wada, Naoto Hosaka, Takashi Mochizuki, Kohji Masuda (Tokyo Univ. of A&T)
2P5-2*
Masamizu Osuga, Jun Yasuda, Hayato Jimbo, Shin Yoshizawa, Hiroshi Ishii, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-3*
Hayato Jimbo, Ryo Takagi, Kota Goto, Kei Taguchi, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-4
Jun Yasuda, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-5
Yumiko Iwase1†, Hiroyuki Kuwahara1, Koji Nishi1, Junya Fujimori1, Nagahiko Yumita1, Toshihiko Ikeda1, Fu-shin Chen2, Yasunori Momose3, Shin-ichiro Umemura4 (1Yokohama Univ. of Pharm.; 2Natl. Dong Hwa Univ.; 3Toho Univ.; 4Tohoku Univ.)
2P5-6*
Kichitaro Nakajima, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao, Yuji Goto (Osaka Univ.)
2P5-7*
Kei Taguchi, Ryo Takagi, Jun Yasuda, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
2P5-8*
Hikaru Wada1†, Shinya Miyazawa1, Tomohiro Kurokawa1, Takashi Mochizuki1, Kohji Masuda1, Johan Unga2, Yusuke Oda2, Ryo Suzuki2, Kazuo Maruyama2 (1Tokyo Univ. of A&T; 2Teikyo Univ.)
2P5-9*
Mikito Ito1†, Kenji Yoshida1, Shohei Mori2, Hiroyuki Hachiya2, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ.; 2Tokyo Inst. of Tech.)
2P5-10*
Minori Ohashi, Sinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Kyoto Inst. of Tech.)
2P5-11*
Shohei Mori1†, Shinnosuke Hirata1, Tadashi Yamaguchi2, Hiroyuki Hachiya1 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2Chiba Univ.)
2P5-12*
Kazuki Tamura1†, Kenji Yoshida1, Jonathan Mamou2, Hitoshi Maruyama1, Hiroyuki Hachiya3, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ.; 2Lizzi Center for Biomedical Engineering; 3Tokyo Inst. of Tech.)
2P5-13
Kazune Mano1†, Shohei Tanigawa1, Makoto Hori1, Daiki Yokota1, Kenji Wada1, Toshiyuki Matsunaka1, Hiroyasu Morikawa2, Hiromichi Horinaka1 (1Univ. of Osaka Pref.; 2Univ. of Osaka City)
2P5-14*
Masaaki Omura1†, Masato Sendo1, Masushi Kohta2, Takashi Kubo2, Toshimichi Ishiguro3, Kazuto Kobayashi3, Naohiro Hozumi4, Kenji Yoshida1, Tadashi Yamaguchi1 (1Chiba Univ.; 2Alcare; 3Honda Electronics; 4Toyohashi Univ. of Tech.)
2P5-15*
Kenji Yoshida, Kazuki Tamura, Tadashi Yamaguchi (Chiba Univ.)
2P6-1
Minja Bae, Jihyun Park, Jongju Kim, Dandan Xue, Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
2P6-2
Ming Chuai, Kyu-Chil Park, Jihyun Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
2P6-3
Jihyun Park, DanDan Xue, Minja Bae, Jongju Kim, Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
2P6-4*
Dandan Xue, Jihyun Park, Minja Bae, Jongju Kim, Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
2P6-5
Jongju Kim, Dandan Xue, Jihyun Park, Minja Bae, Kyu-Chil Park, Jong Rak Yoon (Pukyong Natl. Univ.)
2P6-6
Sunhyo Kim, Su-Uk Son, Jee Woong Choi (Hanyang Univ.)
PAGEUP
16:15-17:15
Measurement Techniques I, Ocean acoustics II
Chair: Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
2E4-1*
Tsukasa Kaneko, Taiga Kibe, Keisuke Kimoto, Ryota Nishimura, Makiko Kobayashi (Kumamoto Univ.)
2E4-2*
Antonin Povolny1†, Adrian Filip1,2, Hiroshige Kikura1 (1Tokyo Inst. of Tech.; 2Univ. Politehnica Bucuresti)
2E4-3
Sanat Wagle, Adit Decharat, Anowarul Habib, Balpreet Singh Ahluwalia, Frank Melandsø (UiT The Arctic Univ. of Norway)
2E4-4
Jong R. Yoon, Jihyun Park, Minja Bae, Jongju Kim, Dandan Xue, Kyu-Chil Park (Pukyong Natl. Univ.)
PAGEUP


Saturday, November 7

9:00-10:15
Measurement Techniques II
Chair: Hideyuki Nomura (The Univ. of Electro-Comm.)
3J1-1
Hiroshi Nishiguchi1†, Toshiyuki Sawayama2, Kouki Nagamune3 (1Kansai Electric Power Co.; 2New Sensor Inc.; 3Univ. of Fukui)
3J1-2
Takashi Miwa, Seiya Kobayashi (Gunma Univ.)
3J1-3*
Seiji Oyama, Jun Yasuda, Hiroki Hanayama, Shin Yoshizawa, Shin-ichiro Umemura (Tohoku Univ.)
3J1-4
Keiichi Zempo, Kazuki Suemitsu, Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki (Univ. of Tsukuba)
3J1-5
Koshiro Terada1†, Hiroaki Nishikawa1, Yohei Tanaka1, Hiroyuki Odagawa1, Takahiko Yanagitani2, Yasuo Cho3 (1Natl. Inst. of Tech, Kumamoto; 2Waseda Univ.; 3Tohoku Univ.)
PAGEUP
10:15-11:30
Piezoelectric Devices II, High Power Ultrasound II, Sonochemistry III
Chair: Subaru Kudo (Ishinomaki Senshu Univ.)
3J2-1
Takashi Yasui1†, Koji Hasegawa2, Koichi Hirayama1 (1Kitami Inst. of Tech.; 2Muroran Inst. of Tech.)
3J2-2*
Takeshi Mori1†, Masashi Suzuki2, Takahiko Yanagitani2 (1Nagoya Inst. of Tech.; 2Waseda Univ.)
3J2-3*
Katsuhiro Saigusa, Takeshi Morita (Univ. of Tokyo)
3J2-4
Hiroshi Ito, Hikaru Jimbo, Koichi Shiotani, Nagahide Sakai (Olympus)
3J2-5
Yaoyang Liu, Takeshi Morita (Univ. of Tokyo)
PAGEUP
13:00-13:50
Plenary Talk II
Chair: Keiji Sakai (Univ. of Tokyo)
3PL
Koichi Mizutani, Naoto Wakatsuki, Tadashi Ebihara (Univ. of Tsukuba)
PAGEUP
14:00-16:00
Poster Session
Chair: Kohji Masuda (Tokyo Univ. of A&T)
3P1-1
Akira Nagakubo1†, Shigeru Iwagami1, Hirotsugu Ogi1, Takuya Taniguchi2, Teruo Ono2, Masahiko Hirao1 (1Osaka Univ.; 2Kyoto Univ.)
3P1-2
Tsutomu Hoshimiya (Tohoku Gakuin Univ.)
3P1-3
Hisashi Miyazaki1†, Jun Morimoto1, Genki Tsuji2, Yuki Takiguchi2, Shinsuke Miyajima2 (1Natl. Defense Academy; 2Tokyo Inst. of Tech.)
3P1-4
Po-Ying Tseng, Che-Hua Yang (Natl. Taipei Univ. of Tech.)
3P1-5*
Md Aftabuzzaman, Seiji Kojima (Univ. of Tsukuba)
3P1-6
Jeong Wook Park1†, Jeong IL Youn2, Tae Yup Lee1, Woo Chun Kim1 (1DR AXION Co., Ltd.; 2Sungkyunkwan Univ.)
3P1-7*
Yuta Kobayashi, Kenji Tsuruta, Atsushi Ishikawa (Okayama Univ.)
3P2-1
Yutaka Nakagawa, Tsuneyoshi Sugimoto, Motoaki Sano, Takashi Shirakawa, Takeyuki Ohdaira, Chiharu Uchikawa (Toin Univ. of Yokohama)
3P2-2*
Kotaro Hoshiba, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
3P2-3*
Kota Yamanaka, Shinnosuke Hirata, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
3P2-4*
Shinnosuke Hirata, Quan Sun, Masato Ueda, Hiroyuki Hachiya (Tokyo Inst. of Tech.)
3P2-5
Motoaki Sano, Yutaka Nakagawa, Takuya Anzai, Chiharu Uchikawa, Takeyuki Ohdaira, Takashi Shirakawa, Tsuneyoshi Sugimoto (Toin Univ. of Yokohama)
3P2-6
Masanori Yasuda1†, Taichi Hirano2, Keiji Sakai2 (1Kyoto Electronics Mfg.; 2Univ. of Tokyo)
3P2-7
Hiroomi Torii, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao, Masaki Yamato, Takashi Matsuzaki, Tetsuo Minamino (Osaka Univ.)
3P2-8
Yukari Kaneta, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
3P2-9
Hiroyuki Masuyama (Natl. Inst. of Tech, Toba Coll.)
3P2-10*
Yoshito Hosaka, Kazuhiko Imano (Akita Univ.)
3P2-11
Hideo Nishino, Kodai Iwata, Masashi Ishikawa (Univ. of Tokushima)
3P2-12
Toshiaki Kikuchi1†, Koichi Mizutani2 (1Natl. Defense Academy; 2Uiniv. of Tsukuba)
3P2-13
Akira Yamada, Kensyo Oba, Yuki Nagatsuma, Masato Shimizu (Tokyo Univ. of A&T)
3P3-1
Makiko Kobayashi, Makoto Matsumoto (Kumamoto Univ.)
3P3-2
Masashi Suzuki, Takahiko Yanagitani (Waseda Univ.)
3P3-3*
Nobutaka Takeuchi, Nobutomo Nakamura, Hirotsugu Ogi, Masahiko Hirao (Osaka Univ.)
3P3-4*
Jing Zhu, Hiroki Makino, Tsuyoshi Okubo, Norio Tagawa (Tokyo Met. Univ.)
3P3-5*
Euna Choi, Wonseok Lee, Yongrae Roh (Kyungpook Natl. Univ.)
3P3-6
Toshihiro Tsuji, Toru Oizumi, Nobuo Takeda, Shingo Akao, Yusuke Tsukahara, Kazushi Yamanaka (Tohoku Univ.)
3P3-7*
Akifumi Suzuki1†, Kensuke Ueda1, Shigeyoshi Goka1, Keiji Wada1, Shoji Kakio2 (1Tokyo Met. Univ.; 2Univ. of Yamanashi)
3P3-8
Rifwa Hayashi, Ryo Haga, Yosuke Hanada, Takayuki Sato, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
3P4-1*
Tomoki Nakai, Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
3P4-2*
Taichi Urakami, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
3P4-3*
Hirotaka Sato, Ayumu Osumi, Youichi Ito (Nihon Univ.)
3P4-4*
Satoki Taniguchi, Yuki Shimizu, Akira Emoto, Daisuke Koyama, Mami Matsukawa (Doshisha Univ.)
3P4-5
Atsuyuki Suzuki1†, Shota Ikeoka1, Jiromaru Tsujino2 (1Natl. Inst. of Tech., Tokuyama Coll.; 2Kanagawa Univ.)
3P4-6
Takahiro Nishi, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
3P4-7
Takefumi Kanda1†, Masaki Yabumoto1, Koichi Suzumori2 (1Okayama Univ.; 2Tokyo Inst. of Tech.)
3P4-8
Toshiaki Sakayachi, Mitsutaka Hikita (Kogakuin Univ.)
3P4-9*
Shuta Nakajima1†, Hidekazu Kajiwara1, Manabu Aoyagi1, Hideki Tamura2, Takehiro Takano2 (1Muroran Inst. of Tech.; 2Tohoku Inst. of Tech.)
3P4-10*
Koki Oikawa1†, Hidekazu Kajiwara1, Manabu Aoyagi1, Hideki Tamura2, Takehiro Takano2 (1Muroran Inst. of Tech.; 2Tohoku Inst. of Tech.)
3P4-11
Tomoaki Mashimo (Toyohashi Univ. of Tech.)
3P4-12*
Michihisa Shiiba1,2†, Nagaya Okada3, Minoru Kurosawa4, Shinichi Takeuchi1 (1Toin Univ. of Yokohama; 2JSPS Research Fellow; 3Honda Electronics; 4Tokyo Inst. of Tech.)
3P4-13
Mutsuo Ishikawa1†, Yousuke Uchida1, Nobuaki Kosuge1, Motoko Shibuya1, Hiroshi Funakubo2, Minoru Kurosawa2 (1Toin Univ. of Yokohama; 2Tokyo Inst. of Tech.)
3P4-14
Takuya Asami, Hikaru Miura (Nihon Univ.)
3P4-15*
Ryohei Ozaki, Yaoyang Liu, Takeshi Morita (Univ. of Tokyo)
3P5-1*
Shigeaki Okumura1†, Hirofumi Taki2, Toru Sato1 (1Kyoto Univ.; 2Tohoku Univ.)
3P5-2
Hirofumi Taki, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-3*
Haruki Konno1†, Norio Tagawa1, Kan Okubo1, Shinichi Amemiya2 (1Tokyo Met. Univ.; 2FandF Co., Ltd.)
3P5-4*
Tomoya Murakami1†, Takashi Azuma1, Kazunori Itani2, Shu Takagi1 (1Univ. of Tokyo; 2Hitachi Aloka Medical)
3P5-5*
Soohong Min, Gicheol Ra, Changzhu Jin, Kweon-Ho Nam, Juho Kim, Dong-Guk Paeng (Jeju Nat. Univ.)
3P5-6
Kazuyoshi Kidokoro, Hirofumi Taki, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-7
Hideyuki Hasegawa (Univ. of Toyama)
3P5-8*
Takuya Odahara1†, Masashi Saito2, Takaaki Asada2, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Murata Mfg.)
3P5-9
Chang-zhu Jin1†, Kweon-Ho Nam2, Dong-Guk Paeng1,3 (1Ocean System Eng.; 2Biophysics Lab; 3Jeju Natl. Univ.)
3P5-10
Yasumasa Sakai, Hirofumi Taki, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-11
Hiroki Takahashi1†, Magnus Cinthio2, Hideyuki Hasegawa1 (1Univ. of Toyama; 2LTH, Lund Univ.)
3P5-12*
Yu Naito1†, Masayuki Tanabe1, Masahiko Nishimoto1, Hiroshi Hashimoto2, Takao Jibiki2, Tadashi Shimazaki2 (1Kumamoto Univ.; 2GE Healthcare Japan)
3P5-13
Jun-keun Jang, Kengo Kondo, Takeshi Namita, Makoto Yamakawa, Tsuyoshi Shiina (Kyoto Univ.)
3P5-14*
Yuta Mochizuki, Hirofumi Taki, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-15*
Tomoaki Kitazaki, Kengo Kondo, Makoto Yamakawa, Tsuyoshi Shiina (Kyoto Univ.)
3P5-16
Takuma Asai, Hirofumi Taki, Hiroshi Kanai (Tohoku Univ.)
3P5-17*
Yusaku Kurokawa1†, Hirofumi Taki1, Yasushi Ishigaki2, Satoshi Yashiro2, Kan Nagasawa2, Hiroshi Kanai1 (1Tohoku Univ.; 2Iwate Medical Univ.)
3P5-18
Sho Watanabe, Takayuki Sato, Yasuaki Watanabe (Tokyo Met. Univ.)
3P6-1
Yoshiaki Tsurugaya1†, Toshiaki Kikuchi2, Koichi Mizutani3 (1Sanyo PT; 2Natl. Defense Academy; 3Univ. of Tsukuba)
3P6-2*
Shinpei Gotoh1,2†, Toshio Tsuchiya1,3, Yoshihiro Fujiwara1, Etsuro Shimizu3, Koji Futa4, Fujio Yamamoto1 (1JAMSTEC; 2Univ. of Tsukuba; 3Tokyo Univ. of Marine Sci. and Tech.; 4Mitsubishi Precision)
3P6-3
Kazuyoshi Mori1†, Hanako Ogasawara1, Takenobu Tsuchiya2, Nobuyuki Endoh2 (1Natl. Defense Academy; 2Kanagawa Univ.)
3P6-4
Ryoichi Iwase (JAMSTEC)
3P6-5*
Lixin Liu1,2†, Hongyu Bian1, Shin-ichi Yagi2, Xiaodong Yang2 (1Harbin Eng. Univ.; 2Meisei Univ.)
PAGEUP
16:15-17:15
Physical Acoustics, Acousto-Optics II
Chair: Jun Morimoto (Natl. Defense Academy)
3J3-1*
Yusuke Matsuura, Taichi Hirano, Keiji Sakai (Univ. of Tokyo)
3J3-2*
Mineki Oka1†, Shinji Takayanagi1, Takahiko Yanagitani2, Mami Matsukawa1 (1Doshisha Univ.; 2Waseda Univ.)
3J3-3*
Shinya Tsukada1†, Yasuhiro Fujii2, Seiji Kojima3, Yukikuni Akishige1 (1Shimane Univ.; 2Ritsumeikan Univ.; 3Univ. of Tsukuba)
3J3-4
Harumichi Sato1†, Hisato Ogiso1, Naoko Sato1, Toru Shimizu1, Shizuka Nakano1, Yoshikazu Ohara2, Kazushi Yamanaka2 (1AIST; 2Tohoku Univ.)
PAGEUP